بازرگانی و خرید کالا

بازرگانی و خرید کالا

شرکت تراسپورت  ارائه دهنده خدمات بازرگانی اعم از خرید کالا، انجام حوالجات ارزی ، گشایش اعتبارات و ال سی، شررکت در نمایشگاه ها،، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی و ... می باشد که هدف اصلی این شرکت گسترش تجارت و پیشرفت روز افزون در زمینه اقتصاد و تجارت می باشد.

مدیریت متمرکز، نیروهای حرفه ای ، متخصص و با تجربه، ارتباطات قوی، توانمندی اطلاعاتی با استفاده از آخرین قوانین و مقررات بازرگانی این شرکت را قادر ساخته تا به خوبی و در کمترین زمان هرگونه عملیات تجاری را تحت پوشش خود قرار دهد.

یکی از نقاط قوت شرکت تراسپورت گردآوری افراد بسیار حرفه ای و متخصص در زمینه های تجارت خارجی و خدمات بازرگانی میباشد. از دیگر رمزهای موفقیت این شرکت ، سرعت، دقت و صداقت در کلیه خدمات بازرگانی و نیز ارائه مناسب ترین راهکارها برای حفظ منافع اقتصادی مشتریانی که افتخار همکاری با ایشان را داریم بوده و خواهد بود.