Image

فناوریهای عرصه حمل و نقل هر روزه در حال پیشرفت و شرکتهای فعال در این زمینه همواره به دنبال توسعه بیشتر فعالیتهای خود هستند، ازاین رو، شرکت حمل و نقل بین المللی تراسپورت نیر بهبود خدمات برمبنای مشتری مداری، دانش افزایی در زمینه قوانین بین المللی و ارائه سرویسهای حمل و نقل کالا در بهترین سطح را رسالت خود می داند. برمبنای همین اهداف و به منظور انجام تعهدات در عالیترین سطح، این شرکت کوشیده تا جمعی از بهترین نیروهای فعال در این حوزه را در کنار هم گرد آورده و خدماتی شایسته شما سروران گرامی ارائه دهد.

حوزه های فعالیت:

شرکت حمل و نقل بین المللی و خدمات بارفرابری تراسپورت به عنوان یکی از شرکتهای پویا و پیشرو در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات بارفرابری در ایران، در تمامی بنادر و شهرهای فرودگاهی کشور دارای شعب فعال می باشد.

توضیحات بیشتر

حمل و نقل دریایی

ترخیص کالا

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل ریلی

Image

ترانزیت داخلی و خارجی

Image

کشتی چارتر

Image

ترخیص کالا

حمل و نقل زمینی

بازرگانی و خرید کالا

ترانزیت داخلی

خدمات استافینگ و بسته بندی

ترانزیت خارجی